Kom er samen uit.nl

Conflictbemiddeling en Mediation

Welkom bij kom er samen uit.nl

  

 

Bas FraaijeMediator VughtBas Fraaije Mediator VughtKom er samen uit begeleidt het proces met betrekking tot het voorkomen en het oplossen van conflicten, zoals een echtscheiding, nalatenschap, of zakelijk conflict . Kom er samen uit regisseert onder andere het mediationproces waardoor partijen 'zelf', veilig en rechtvaardig over alle relevante zaken een duurzame gezamenlijke oplossing kunnen creëren. Daarbij ben ik een generalist en als mediator  geïnteresseerd in de situatie, het verhaal, de interactie en de oplossingen die partijen hebben. Daarom is het mediation aanbod van kom er samen uit onderverdeeld in verschillende (zakelijk, familie en overheid) gebieden, waarbij men kan denken aan verschillende conflictsituaties zoals bij bestuurskwesties of overnames, echtscheidingen, burengeschillen, uitkeringen of belastingzaken.


Mediation is een manier van conflictbemiddeling, waarbij conflictpartijen vrijwillig een neutrale en onafhankelijke partij (de mediator) aanstellen om het proces, om gezamenlijk aan een duurzame oplossing te werken, te regisseren. Daarbij is de mediator onpartijdig en geldt geheimhouding, waardoor partijen veilig, open en vrij met elkaar in gesprek kunnen gaan. De mediator begeleidt de partijen bij de communicatie en onderhandelingen om bij beëindiging bindende afspraken vast te kunnen leggen. Tijdens een mediationtraject zijn alle partijen gelijkwaardig en kunnen ze op elk gewenst moment de mediation stopzetten.


Na jaren ervaring en onderzoek heb ik me als sociaal wetenschappelijk onderzoeker, bedrijfskundige en mediator gespecialiseerd in de sociale context van samenwerkingen en relaties. Op het gebied van samenwerkingen en relaties zijn conflicten onderdeel van de realiteit, echter komen partijen er in conflictsituaties niet direct samen uit. Kiest men dan voor de juridische weg en laat je een buitenstaander de oplossing bepalen? Of probeer je middels mediation de meest optimale gezamenlijk oplossing te bereiken?


In geval van conflicten treed ik op als mediator en begeleidt partijen in het proces om tot de meest optimale gezamenlijke oplossing te komen. Ik ben ervan overtuigd dat in veel gevallen een eigen oplossing meerwaarde biedt ten opzichte van een door een derde aangedragen oplossing. Daarbij is een gevecht meestal intensief en levert het schade op, terwijl een open en positieve confrontatie meer op kan leveren dan het schaadt.


In het geval van mediation is mijn werkwijze om middels professionele no-nonsense bemiddeling partijen aan de meest optimale gezamenlijke oplossing te laten werken. Hierbij staan rust, respect, de ervaringen uit het verleden, de realiteit van het heden en de verwachtingen voor de toekomst centraal. Daarbij wordt benadrukt dat u met deze werkwijze zelf de mogelijkheid heeft om uw belangen vertrouwelijk en direct te behartigen en daarmee invloed hebt op de uitkomst. Zelf afspraken maken over wat voor u belangrijk is en de gezamenlijke toekomst bepalen door zelf actief deel te nemen in het proces. 

 

Zit u in een conflict en komt u er niet uit? Dan nodig ik u uit voor een vrijblijvend persoonlijk kennismakingsgesprek waarin we uw conflict bespreken, screenen en samen kijken wat de mogelijkheden zijn om stappen naar  een oplossing te zetten.


Indien u vragen en/of interesse heeft kunt u uiteraard kosteloos en vrijblijvend Contact met ons opnemen.